26- юни Международен ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния трафик.

„Споделяйте факти  за наркотиците. Спасявайте животи !“

Колкото по-информирани сме, толкова по-малко въпроси ще има, на които да не можем да отговорим. Колкото повече знаем за наркотиците, за това откъде идват, каква е причината хората да ги употребяват, какви са рисковете от употребата им, толкова повече възможности ще има за превенция на проблеми, свързани с тях.

Наркотикът е вещество, чийто прием оказва влияние върху функционирането на централната нервна система (мозъка). В зависимост от начина на действие на конкретното вещество, настъпват различни промени в психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

Употребата на наркотици винаги носи някакви рискове. Сред тях е опасността от физическа и/или психологическа зависимост.

Краткосрочни рискове

В  голяма степен ефектът от даден наркотик зависи от състоянието и настроението на употребяващия в момента, в който е прието веществото. Много наркотици засилват настоящото настроение и могат да имат ефекти, които са различни от очакваните от употребяващия. Неудовлетворението може да се превърне в депресия, тревожността може да се превърне в паника. Един наркотик може да не бъде приет добре от организма и да доведе до гадене, повръщане и да накара човек да се чувства като болен.

Употребата на наркотици е особено опасна за хора, които са психологически уязвими, хора със сърдечно-съдови заболявания, хора с психични проблеми и бременни жени.

При употребата на определени вещества има риск от предозиране или от прием на смъртоносно количество. Някои употребяващи нарочно приемат висока доза. Много често употребяващият взима нещо, което се оказва различно от това, което той смята, че е взел. Това са случаите, когато едно хапче или прахче не съдържат това, което продавачът е обявил. За нелегалните наркотици не съществува качествен контрол. Употребяващите могат също така да взимат едновременно различни наркотици с ефекти, които често са непредвидими и понякога смъртоносни.

Наркотиците влияят върху възприемането на реалността и способността на употребяващия да се концентрира. В градския трафик или на работа употребата на наркотици може да увеличи възможността за инциденти. Употребата на наркотици по време на шофиране е наказуема от закона. Като резултат от употребата на наркотици може да пострадат постиженията в училище и работата.

Дългосрочни рискове

При случаи на продължителна употреба хората често споделят, че „трябва“ да употребяват или че имат зависимост (физическа и/или психологическа). Рисковете от физически и психични увреждания са големи. Може да се появят неприятни и дори сериозни физически проблеми. Например, продължителното пушене на кокаин може сериозно да увреди функционирането на белите дробове.

В психологически план продължителната употреба на наркотици може да доведе до там, че употребяващите да мислят само за веществата и така да загубят всеки контакт с реалността.

Навиците на живот на пристрастения човек могат или да ограничават, или да увеличават физическите и психологическите щети. Когато за човека е от значение единствено наркотикът, а здравословното хранене и социалните контакти вече не съществуват, употребяващият може бързо да се влоши физически и психически.

Източник на информация: https://www.drugsinfo-bg.org/

Материалите се разпространяват от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества  гр.Кюстендил