Скрининг въпросник за ученици

Този въпросник е предназначен за попълване от ученици между 12 и 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при теб. Целта му е да ти даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

1.           Пробвали ли сте някога някакви наркотици?

–             Не.

–             Да:

             Пробвал съм само веднъж.

             Взимам по-рядко от веднъж месечно.

             Взимам поне веднъж месечно.

Въпроси за отношенията в семейството:

2.           Скандалите и караниците са нещо обичайно вкъщи.

–             Да.

–             Не.

3.           Ако имам сериозен проблем, разчитам най-вече на:

–             родителите си/възрастните, които се грижат за мен;

–             приятелите си;

–             ще се справям сам.

4.           Имам усещането, че в моето семейство никой не ме разбира.

–             Да.

–             Не.

Въпроси за отношенията с връстниците:

5.           Не се чувствам добре приет от връстниците си.

–             Да.

–             Не.

6.           Склонен съм да правя неща, които не ми харесват, за да се впиша в компанията.

–             Да.

–             Не.

Въпроси за други рискови фактори:

7.           Често изпитвам скука или се чудя какво да правя.

–             Да.

–             Не.

8.           Трудно се справям с отговорностите си в училище.

–             Да.

–             Не.

9.           В сравнение с повечето от връстниците ми аз имам по-ниско самочувствие.

–             Да.

–             Не.

10.         Моите близки приятели често взимат наркотици.

–             Да.

–             Не.

11.         Често се чувствам самотен.

–             Да.

–             Не.

Съобщения съгласно резултатите:

Изглежда, че се справяш добре с предизвикателствата, които срещаш. Ние те насърчаваме да продължаваш да се грижиш добре за себе си като: запълваш свободното си време с хобита и/или спорт; споделяш със семейството си или други доверени възрастни за нещата, които те тревожат или затрудняват; избираш за себе си приятели, които не те принуждават да правиш неща, които не искаш. Ако все пак нещо се промени и започнеш да срещаш трудности, с които имаш усещането, че не можеш да се справиш сам, помисли за някой, с когото можеш да споделиш. Най-добре това да е някой възрастен, на когото имаш доверие. Това може да е твой родител или възрастните, които се грижат за теб, друг роднина или някой от училище, например класният ти ръководител. Ако все пак сред приятелите ти има хора, които употребяват наркотици, е добре да бъдеш внимателен.   

Изглежда, че не употребяваш наркотици или може би си имал съвсем малък досег с тях. Важно е да продължиш така. Може би по някакъв начин това е важно и за теб самия/самата. Но все пак има други неща, които вероятно са трудни за теб, като например неразбирателства вкъщи или в училище, може да си самотен или да не се чувстваш много добре сред приятелите си. Каквото и да е това, което те тревожи или ти е трудно, не забравяй, че няма нужда да се опитваш да се справяш сам/сама. Би ти било по-лесно, ако намериш някой възрастен, който може да те подкрепи. Помисли първо за хората, на които имаш доверие и на които можеш да споделиш. Това може да е твой родител или възрастните, които се грижат за теб, друг роднина или някой от училище. Приятелите са важни, но не разчитай само на тях. Постарай се да се грижиш за себе си – помисли за хобита или спорт; избирай приятели, които не те принуждават да правиш неща, които не искаш; фокусирай се повече върху нещата, с които се чувстваш по-уверен и успешен. Добре е да избягваш хора, които употребяват наркотици. Не е добра идея да разчиташ на тях, когато ти е трудно.

Изглежда, че не употребяваш наркотици или може би си имал съвсем малък досег с тях. Важно е да продължиш така. Може би по някакъв начин това е важно и за теб самия/самата. Но все пак има други неща, които представляват сериозни трудности за теб. Можем да предположим, че те са свързани с важните неща за възрастта, в която се намираш, като например да се чувстваш самотен, не толкова уверен, недостатъчно приет от връстниците си или недостатъчно разбран от другите. Не се опитвай да се справяш твърде дълго сам/сама с трудностите си, защото това би могло още повече да те обезвери. Потърси някой близък възрастен, на когото можеш да се довериш, и сподели с него конкретния си проблем. Ако ти е трудно да намериш такъв човек, тогава се обърни към някой в училище – може да е учител, но най-добре да е училищният психолог или педагогически съветник. Също така е добре да избягваш хора, които употребяват наркотици. Не е добра идея да разчиташ на тях, когато ти е трудно.

Вероятно нямаш големи трудности с училище, приятели или вкъщи, но изглежда, че вече имаш досег с наркотици. Това би могло с времето да се превърне в проблем за теб. Има варианти да не допуснеш това да се случи. На първо време е по-добре да поддържаш контакт с приятели, които не употребяват наркотици. Те са хората, на които можеш да разчиташ повече, когато ти е трудно. Ако се сблъскаш с много сериозни проблеми, непременно сподели с някой възрастен, на когото можеш да се довериш. Това може да са родителите ти или възрастните, които се грижат за теб, по-голям брат или сестра или учител от училище, с когото си по-близък/близка. Не забравяй и за училищния психолог (или педагогически съветник), който също може да ти помогне. Ако въпросът с наркотиците започне да придобива все по-голяма важност за теб, можеш да поговориш анонимно със специалист по тази тема. Контакти можеш да намериш по-долу.

Изглежда, че вече имаш досег с наркотици. В същото време има и други неща, които вероятно са трудни за теб, като например неразбирателства вкъщи или в училище, може да си самотен или да не се чувстваш много добре сред приятелите си. С течение на времето всички тези трудности биха могли да превърнат употребата на наркотици в проблем. От голямо значение е да разчиташ повече на приятелите си, които не употребяват, както и на възрастни, на които можеш да имаш доверие и които биха се погрижили за теб, когато ти е трудно. Това може да са родителите ти или възрастните, които се грижат за теб, по-голям брат или сестра или учител от училище, с когото си по-близък/близка. Не забравяй и за училищния психолог (или педагогически съветник), който също може да ти помогне. Ако въпросът с наркотиците започне да придобива все по-голяма важност за теб, можеш да поговориш анонимно със специалист по тази тема. Контакти можеш да намериш по-долу.

Изглежда, че вече имаш досег с наркотици. В същото време има и други неща, които представляват сериозна трудност за теб, като например неразбирателства вкъщи или в училище, може да си самотен или да не се чувстваш много добре сред приятелите си или други. Важно е да потърсиш помощ! Непременно сподели с някой възрастен, на когото можеш да се довериш. Това може да са родителите ти или възрастните, които се грижат за теб, по-голям брат или сестра или учител от училище, с когото си по-близък/близка. Разчитай основно на приятелите си, които не употребяват наркотици и алкохол. Във всеки един момент, когато ти е наистина трудно, можеш да разчиташ на училищния психолог или педагогически съветник. Ако въпросът с наркотиците започне да придобива все по-голяма важност за теб, можеш да поговориш анонимно със специалист по тази тема. Контакти можеш да намериш по-долу.

Вероятно в момента нямаш големи трудности с училище, приятели или във вкъщи, но изглежда, че вече имаш опит с наркотиците. Ако тази тема е придобила важност за теб, е добре да поговориш с някого. Най-лесно това може да стане, ако се свържеш анонимно с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола или хазарта – контактите ще намериш по-долу. Също така би могъл/могла да се обърнеш и към някой учител, училищния психолог или педагогически съветник. Ако считаш, че вече имаш проблем с употребата, е най-добре да говориш с родителите си или възрастните, които се грижат за теб, защото те са хората, които най-много могат да ти помогнат.

Изглежда, че вече имаш опит с наркотиците, но също така има и други неща, които вероятно са трудни за теб, като например неразбирателства вкъщи или в училище, може да си самотен или да не се чувстваш много добре сред приятелите си. Всички тези трудности биха могли да задълбочат употребата на наркотици или да са причина за нея. Важно е да не се опитваш да се справяш сам/а, а да потърсиш помощ от някой, на когото имаш доверие, за да споделиш с него. Ако си непълнолетен/непълнолетна, е добре да се обърнеш към някой учител, училищния психолог или педагогическия съветник. Ако си навършил 18 години, можеш да потърсиш помощ и от психолог или друг специалист в най-близкия до теб Превантивно-информационен център. Ако считаш, че вече имаш проблем с употребата, е най-добре да говориш първо с родителите си или с възрастните, които се грижат за теб, защото те са хората, които най-много могат да ти помогнат. Не забравяй и че винаги можеш да се свържеш анонимно и с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола или хазарта, на която ще получиш повече информация и подкрепа (контакти ще намериш по-долу). С когото и да решиш да поговориш първо, по-добре не отлагай дълго.

Изглежда, че вече имаш опит с наркотиците, но в същото време има и други неща, които представляват сериозна трудност за теб, като например неразбирателства вкъщи или в училище, може да си самотен или да не се чувстваш много добре сред приятелите си или други. Важно е да потърсиш помощ! Не се опитвай да се справяш сам/а, а непременно сподели с някой възрастен, на когото можеш да се довериш. Ако си непълнолетен/непълнолетна, се обърни към някой учител, училищния психолог или педагогическия съветник. Ако си навършил 18 години, потърси помощ и от психолог или друг специалист в най-близкия до теб Превантивно-информационен център. Най-добре да говориш първо с родителите си или с възрастните, които се грижат за теб, защото те са хората, които най-много могат да ти помогнат. Ако си объркан и не знаеш какво точно да правиш и откъде да започнеш, се свържи анонимно с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола или хазарта, на която ще получиш повече информация и подкрепа (контакти ще намериш по-долу). С когото и да решиш да поговориш първо, недей да отлагаш.