Скриниг въпросник за родители

Този въпросник е предназначен за родителите на ученици от 12 до 19 години и за други възрастни, грижещи се за ученици. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при вашето дете. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

 1. Имате ли информация или съмнение, че детето ви употребява някакви наркотици?
 • Нямам подобни съмнения, но все пак се притеснявам това да не се случи в бъдеще.  
 • Имам такива съмнения или знам, че употребява, защото:
 • Случвало се е да  намирам у детето си/у дома неизвестни вещества (пликчета с прахообразно вещество, тревиста маса, цветни таблетки с различни лога, психотропни медикаменти).
 • Знам, че неговите приятели употребяват.
 • Намирал съм „прибори“ за употреба, като лулички за пушене, тръбички за смъркане, спринцовки и игли, и др.
 • Случвало се е да видя подозрителни чатове с неясен жаргон между детето ми и негови познати.
 • Имал е проблеми с полицията заради наркотици.
 • Познати или други хора са изказвали съмнение, че детето ми се „занимава“ с наркотици.
 • Виждал съм го „надрусан“ (в неадекватно състояние).
 • Детето ми е признавало за употреба или съм го хващал по време на употреба.
 • Имало е положителни уринни или кръвни тестове за употреба.
 • В последно време наблюдавате ли промяна в поведението на детето си?
 • Не, няма такава промяна.
 • Да, има такава промяна и наблюдавам някои от следните неща:
 • чести промени в настроението му;
 • затвореност в себе си или апатия;
 • не изпълнява отговорностите си вкъщи;
 • случвало се е да бяга от вкъщи;
 • има промяна в обичайния му дневен режим;
 • агресивно поведение или отношение;
 • друго.

       3. В последно време забелязвате ли промяна във външния вид на вашето дете?

 • Не, не забелязвам никаква промяна.
 • Да, има някои промени:
 • нездрав вид и/или загуба на тегло;
 • физическо занемаряване, включително облекло и лична хигиена;
 • други.

4. Като родител намирате ли промяна в отношенията с детето ви?

 • Не, не намирам никаква промяна.
 • Не, няма промяна, но детето ми по принцип не споделя много с нас.
 • Да, има някои промени.
 • отбягващо и/или враждебно поведение;
 • загуба на доверие между нас;
 • чести конфликти.

5. В последно време настъпили ли са някакви промени в приятелският кръг на детето си?

 • Не, няма промени.
 • Не, няма промяна, но детето ми по принцип трудно се сприятелява.
 • Да, смени социалната си среда с по-добра.
 • Да, смени социалната си среда и това ме тревожи.

6. Наблюдавате ли от известно време промяна в начина, по който детето ви се справя с училищните си отговорности?

 • Не, няма промяна.
 • Не, няма промяна, но детето ми по принцип има трудности с отговорностите си в училище.
 • Да, има промяна:
 • неоснователни отсъствия;
 • негативно отношение към учителите и/или съучениците;
 • загуба на интререс към учебния процес и/или понижаване на успеха.

7. В последно време наблюдавате ли необичайно голяма нужда от пари или други проблеми, свързани с финанси и имущество при детето ви?

 • Не, няма такива.
 • Да, има и те са свързани с: 
 • Честа нужда от пари, без разходите да се обясняват с видими покупки.
 • Кражби от вкъщи или от други места.
 • Взимане на заеми.
 • Залагане на вещи. 

8. Забелязвате ли от известно време детето ви да се отказва от хобита или други активности, които преди това са му доставяли удоволствие?

 • Не, ангажиран/а е с дейностите и хобитата си.
 • Детето ми никога не е имало хобита.
 • Да, отказа се от много от нещата, които преди това обичаше да прави.
 • Да, отказа се от всички неща, които преди това правеше.

9. Някое от следните твърдения вярно ли е за детето ви по принцип?

 • често пъти е неуверено в себе си;
 • склонно е да реагира импулсивно;
 • детето ми по принцип няма отговорности вкъщи;
 • склонно е да проявява агресия (да обижда, удря или чупи); 
 • нито едно от изброените твърдения не се отнася за моето дете.

Съобщения съгласно резултатите:

Няма данни, които със сигурност да сочат, че детето ви употребява наркотици. Като цяло поведението на детето ви също не показва висок риск от употреба. На този етап е добре да продължите да сте внимателни с детето си и е важно да поддържате добър контакт с него. Разговаряйте редовно се него, изслушвайте го и му покажете, че може да ви се довери. Погрижете се да имате някакви установени правила вкъщи, което детето ви да следва. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Обяснете му защо не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако все пак имате някакви притеснения от поведението му или изпитвате трудности в отношенията ви с него, можете да направите консултация с психолог за допълнителни препоръки.

Няма данни, които със сигурност да сочат, че детето ви употребява наркотици. Изглежда все пак, че то има някои затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора. Тези затруднения биха могли да породят някои рискове, включително и от употреба на наркотици. Важно е да сте внимателни с детето си и да се опитвате да поддържате близък контакт с него. Разговаряйте редовно с него и проявявайте интерес към постиженията и трудностите му. Изслушвайте го и му покажете, че може да ви се довери и да разчита на вас в случай на нужда. Погрижете се да имате някакви установени правила вкъщи, което детето ви да следва. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Обяснете му защо не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако смятате, че ви е трудно да направите добър контакт с детето си и да установите по-добри отношения с него, можете да направите консултация с психолог за допълнителни препоръки.

Няма данни, които със сигурност да сочат, че детето ви употребява наркотици, но изглежда, че детето ви има трудности с поведението и отношенията си с други хора. Тези трудности биха могли да създадат сериозни рискове, включително и от употреба. Обръщайте внимание на детето си, отделяйте време за разговори и му показвайте, че може да разчита на вашата помощ. Погрижете се да имате ясни правила за поведение вкъщи, които детето ви да следва. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Обяснете му защо не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако ви е трудно да установите по-близки отношения с детето си или дори не успявате да разговаряте с него, ви насърчаваме да се консултирате с психолог, който би могъл да направи по-добра оценка на ситуацията ви и да ви даде конкретни препоръки.

Възможно е детето ви да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че е употребило някакво вещество поне веднъж. Ако в поведението му като цяло не забелязвате промени или те са малки, вероятно употребата му все още не е задълбочена. Важно е да разговаряте с детето си за всичко притеснително, което знаете или забелязвате. Опитайте се да останете спокойни и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако потърсите специализирана помощ. Затова е важно да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който би могъл да направи по-добра оценка на ситуацията ви и да ви даде конкретни препоръки за справяне с проблема. Контакти ще намерите по-долу.

Възможно е детето ви да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че е употребило някакво вещество поне веднъж. Изглежда, че то има и някои затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора. Тези затруднения биха могли допълнително да стимулират риска от употреба на наркотици. Важно е да разговаряте с детето си за всичко притеснително, което знаете или забелязвате. Опитайте се да останете спокойни и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако потърсите специализирана помощ. Затова е важно да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който би могъл да направи по-добра оценка на ситуацията ви и да ви даде конкретни препоръки за справяне с проблема. Контакти ще намерите по-долу.

Възможно е детето ви да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че вече е употребило някакво вещество поне веднъж. Изглежда, че то има и трудности с поведението и отношенията си с други хора. Тези трудности биха могли да донесат още по-голям риск от употреба. Важно е да разговаряте с детето си за всичко притеснително, което знаете или забелязвате. Опитайте се да останете спокойни и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако потърсите специализирана помощ. Затова ви насърчаваме да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който би могъл да направи по-добра оценка на ситуацията ви и да ви даде конкретни препоръки за справяне с проблема. Контакти ще намерите по-долу.

Много е възможно детето ви да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че вече е употребило някакво вещество поне веднъж. Важно е да разговаряте с детето си за своите притеснения и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако потърсите специализирана помощ. Затова е важно да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който ще се запознае подробно с вашия случай, ще направи допълнителна оценка и след това ще ви даде насоки за действие. Контакти ще намерите по-долу.

Много е възможно е детето ви да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че вече е употребило някакво вещество поне веднъж. Също така, изглежда, че детето ви има и други затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора. Тези затруднения биха могли да доведат до задълбочаване на проблема с употребата. Важно е да разговаряте с детето си за своите притеснения и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако потърсите специализирана помощ. Затова е важно е да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който ще направи допълнителна оценка на случая ви и ще ви даде насоки за действие. Контакти ще намерите по-долу.

Вероятността детето ви да употребява наркотици или да има друг досег с тях е голяма. Ако ви е признало за употреба или е дало положителен тест за наркотици, това означава, че вече е употребило някакво вещество поне веднъж. Също така, изглежда, че детето ви има и други трудности в поведението си или в отношенията си с други хора. Тези трудности сериозно биха могли да задълбочат проблема с употребата. Много е важно е да разговаряте с детето си за своите притеснения и да чуете какво има да каже и то. Покажете му своята готовност да му помогнете, но поставете ясни правила за поведение вкъщи и ги прилагайте. Правилата и границите учат детето да поема отговорности и му дават сигурност и предвидимост. Дайте ясно да се разбере, че не одобрявате никаква употреба на наркотици, алкохол и цигари. Ако детето ви изглежда под влияние на наркотици или алкохол, отложете разговора за по-късно. В повечето случаи употребата на вещества не е проблем, за който родителите са подготвени. Имайте предвид, че от вас не се очаква да можете да се справите сами. Напротив, вероятността да успеете да помогнете на детето си ще бъде много по-голяма, ако навреме потърсите специализирана помощ. Затова не отлагайте консултацията с психолог или друг специалист (педагог, социален работник), който ще направи допълнителна оценка на случая ви и ще ви даде насоки за действие. Контакти ще намерите по-долу.