ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Какво трябва всеки да знае за наркотиците
В ерата на глобалните технологии за комуникация и информация все още има теми и въпроси, към които подхождаме с предразсъдъци и страх, с неразбиране и стигматизиране. Една от тези теми е свързана с наркотиците. Макар някои от тях да са познати на човечеството от хилядолетия, като че ли на някакво ниво говоренето за тях, особено в публичното пространство, е тема „табу“.
Немалко са случаите, в които хората са пряко засегнати от наркотиците или пък те са много близо до тях, но като че ли повечето хора не разпознават тези индикатори или пък ги отричат, именно поради страх, че няма да бъдат разбрани и дори ще бъдат заклеймени, или от притеснението, че не знаят какво да правят.
Наркотикът е вещество, чийто прием оказва влияние върху функционирането на централната нервна система (мозъка). В зависимост от начина на действие на конкретното вещество, настъпват различни промени в психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида.
Общоприетият термин за наркотик, който е и най-неутрален и всеобхватен, е „психоактивно вещество“. Той описва целия клас вещества, които представляват интерес за политиките за наркотиците – законни или незаконни, предизвикващи зависимост или не.

Понякога се използват и термините „наркотично вещество“ и „психотропно вещество“.
Според българското законодателство веществата, които биват класифицирани като наркотични, са разделени в три групи:
• растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
• вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
• рискови вещества.