ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАДЪРЖАНЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ