ПРАВИЛНИК

Приложение 2. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА – КЮСТЕНДИЛ I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Съвета по наркотичните вещества се изгражда съгласно Чл.15от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите                         ( ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г.), чиито функции и задачи се определят сПравилника за организацията и дейността на Националния […]

ПРАВИЛНИК Read More »