КОНКУРС НА ТЕМА – ЖИВОТЪТ В ИНТЕРНЕТ

  Общински съвет по наркотични вещества  и  Превантивно – информационен център по наркотични вещества  гр. Кюстендил

       По повод Международния ден за безопасен интернет  09. 02. 2021 год.

                                                     ОБЯВЯВАТ

                                            КОНКУРС НА ТЕМА

                                                           „  ЖИВОТЪТ В ИНТЕРНЕТ.

                         КАКВО ХАРЕСВАМ  И КАКВО НЕ ХАРЕСВАМ  В ИНТЕРНЕТ   ”

1.Цел:  Интернет е социална среда. Ето защо е важно и необходимо  да помогнем на децата да изградят умения за общуване и боравене с огромно количество информация, ако искаме те да са в безопасност. Денят призовава всички заинтересовани страни да се обединят, за да направят интернет по-безопасно и по-добро място за всички, особено за децата и младите хора. Темата за денят е:  “ Заедно за по добър интернет”.

2. Целева група/ участници- Ученици от първи до седми клас. Две възрастови граници.             1- 4 клас                                                                                                                                        5 – 7 клас

3. Области за изява и методика на изготвяне:        рисунка, плакат, постер – / Няма изисквания за формата и с какви материали е направена/        есе, стихотворение, разказ –/ До две страници/

4.  Начин  на участие.

Всички творби трябва да имат :                                                                                                                     Име и фамилия                                                                                                                                          Възраст,  клас и училище                                                                                                                         Изпращат се  на имейл: pic.kn@abv.bg  Или на място на адрес: гр.Кюстендил ул. Цар Освободител №64 ет. 3 – Общински Съвет по Наркотични Вещества –  гр. Кюстендил- за конкурса. Творбите остават собственост на Общински съвет по наркотични вещества и ще се използват за популяризиране на дейността на ОбСНВ –  гр.Кюстендил.

5. Наградите са метeриални.

6. Краен срок за изпращане на творбите – 08.02.2021год.

Допълнителна информация и въпроси:   тел. 078 52 35 57 или  0882885126 – Камелия Иванова