АМФЕТАМИНИ и МЕТААМФЕТАМИНИ

Амфетамините и метамфетамините са стимуланти, което означава, че възбуждат централната нервна система. В България често пъти амфетамините се наричат „спийд“, а метамфетамините – „пико“. В България и двата вида вещества са разпространени, но по-голям процент от хората употребяват амфетамини, които могат да се купят най-често под формата на прах, а понякога и като таблетки. Метамфетамините могат да се продават и под формата на кристали.
И двата вида вещества могат да се смъркат, поглъщат или инжектират. Метамфетамините често пъти се и пушат.
Разпространен е също и изразът „спийд бол”, който се използва за комбинациите кокаин-хероин и амфетамин-хероин.
Употребата на амфетамини и метамфетамини може да предизвиква зависимост, като физическата е по-слабо изразена от психологическата. Последната обаче може да се развие бързо и в тежка степен.
Хората, които употребяват големи количества амфетамини и метамфетамини за по-дълъг период от време, могат да развият амфетаминова психоза – психично разстройство, което наподобява параноидната шизофрения.
При употребата на амфетамини и метамфетамини много бързо се развива толеранс (необходимост от повишаване на количеството за получаване на един и същ ефект).
Краткосрочни ефекти
Повишена концентрация, потискане на умората и сънливостта, загуба на апетит, повишена самооценка.
Дългосрочни ефекти
Безпокойство, раздразнителност, загуба на тегло, тревожност, параноя, агресивност, физическо изтощение, увреждане на бъбреците и черния дроб.
Важно: употребата на амфетамини и метамфетамини носи много голям риск за хората със сърдечно-съдови заболявания.

Източник https://www.drugsinfo-bg.org/